Evenementen

Bij veel evenementen in en rond onze Gemeente Dongen kom je ze tegen, onze vrijwilligers, vrouwen en mannen van EHBO Dongen, in de geel-blauwe hesjes en de  rugzakken. Altijd staan ze klaar, daar waar hulp geboden zou kunnen worden. Denk aan evenmenten als DongenIce, Carnaval, Jaarmarkt, Oranjepark Festival, Sportwedstrijden of de Zomerspelen.

Gemeente Dongen heeft haar beleid m.b.t. veiligheid aanzienlijk aangescherpt en er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze diensten. EHBO Dongen probeert op deze toenemende vraag in te spelen, door haar mensen goed op te leiden en te werken volgens de allerlaatste procedures!

Als organisator ben je verplicht zorg te dragen voor een goede verzorging van gewonden die tijdens uw evenement voorkomen. Ook het voorkomen van ongevallen, het letten op de algemene veiligheid etc. valt onder de verantwoordelijkheid van de organisator.  EHBO Dongen kan je daarbij adviseren en zo nodig ook assisteren. De eindverantwoording blijft echter te allen tijde bij de organiserende partij.

Via dit formulier kun je een aanvraag voor de inzet van onze EHBO-ers indienen bij onze afdeling evenementencoördinatie. Wanneer wij de ‘Aanvraag hulpverlening’ ontvangen hebben, gaan wij waar nodig vooraf met jullie in overleg om een plan van aanpak op te stellen.

Een ‘Aanvraag hulpverlening Evenement’ dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement bij ons binnen te zijn! Is dit niet het geval, dan zou de aanvraag mogelijk niet ingevuld kunnen worden.

Het e-mailadres is: evenementen@ehbodongen.nl

Aanvraagformulier  evenementen

  Naam contactpersoon (verplicht)

  E-mailadres contactpersoon (verplicht)

  Telefoonnummer contactpersoon (verplicht)

  Begindatum evenement (verplicht)

  Einddatum evenement

  Locatie (verplicht)

  Verwacht aantal bezoekers

  Reeds aanwezige voorzieningen (vaste plaats, AED, portofoons etc.)

  Beschrijving van het evenement en verdere belangrijke gegevens.