Disclaimer

Verstrekte persoonlijke gegevens zullen door EHBO-Dongen naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit eventueel noodzakelijk is voor het certificeren en het verlengen van uw diploma(‘s) en of certificaten en uw inschrijving bij de landelijke bond.

U zal EHBO-Dongen en diens bestuursleden beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden door het secretariaat van

EHBO-Dongen. Dit betekent dat persoonsgegevens die worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking worden gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. EHBO-Dongen gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

  • Het verstrekken van informatie over EHBO-Dongen
  • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen

Minderjarigen

Als u jonger bent dan 16 jaar, heeft u toestemming nodig van uw ouders/ voogd om uw persoonsgegevens te verstrekken aan EHBO-Dongen. Als u jonger bent dan 16 jaar kunnen uw ouders/voogd de aan ons verstrekte gegevens laten aanpassen of verwijderen.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

EHBO-Dongen verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens aan niemand. EHBO-Dongen kan uw persoonsgegevens delen met derden die worden ingeschakeld om namens EHBO-Dongen producten te leveren of diensten te verlenen.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens EHBO-Dongen over u heeft vastgelegd en waarvoor EHBO-Dongen deze gegevens gebruikt, dan kunt u informatie hierover opvragen via het secretariaat. Via deze weg kunt u EHBO-Dongen ook verzoeken uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt. EHBO-Dongen geeft u het advies regelmatig deze pagina te raadplegen over eventuele wijzigingen.

Het gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat uw browser met pagina’s van deze website meestuurt en opslaat op uw harde schrijf.
Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.